Aktívne bleskozvody od LP-AXIS, s.r.o.
LP-AXIS - Aktívne bleskozvody a zemniace systémy

Aktívne bleskozvody
a zemniace systémy.

Aktívne bleskozvody a zemniace systémy
  • projekcia
  • montáž
  • servis
  • školenia

Firma LP-AXIS s.r.o. priniesla aktívne bleskozvody na Slovensko, a dodnes dodala viac ako 2500 kusov týchto protibleskových systémov. Široká škála dodávaných modelov nám umožňuje riešenia ochrany ako pre Rodinné domy tak aj pre Priemyselné parky.

Sme členmi: ILPA OZMOB
LP-AXIS s.r.o.
Furdekova 25
851 03 Bratislava
Tel.: +421 2 622 50 268
Fax: +421 2 623 11 211
Email: info@lpaxis.sk