Slovak Jet Sports Boating Association (SKJSBA)

Slovenské združenie vodných skútrov (SZVS)

International Jet Ski Endurance Grand Prix Slovakia  2012

International Slovak Championship

Vytrvalostné preteky na vodných skútroch - Veľka cena Slovenska  2012

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska

5. 5. 2012

Šamorín, areál hotela Kormorán

 

 

Runabout: race is performed on a 60 km  track with 10 km laps, race team one or two drivers (mandatory drivers change)

Sedačky: Preteky sa idú na okruhu 10 km s celkovou dlžkou trate 60 km, pretekajú jednotlivci alebo dvojčlenné družstvá (s možnosťou striedania).

Ski: 30 km track, one driver. Stojky: 30 km, 1 jazdec

 

Categories /Kategórie

Ski Stock lite / Stojka sériova (2-takt do 85 k)

Ski Open / stojka 2-takt úpravená a 4-takt

Hobby Runabout (drivers with no race experiences) / Hobby skúter sedačka (pretekári bez pretekárskych skúseností)

Pro/Am Runabout NA Spec. (RA 2T Ltd. and 4T NA) / Pro/Am Skúter sedačka NA spec (skúter sedačka 2-takt úprava limited a 4-takt nepreplňovaný sériovy).

Pro/Am Runabout Open (experienced drivers + registered racers) / Pro/Am skuter sedačka s možnou úpravou do hranice Open, (skúsení jazdci a registrovaní pretekári)

 

Race fee 50 EUR / Category - Štartovné 50,- EUR / kategória 

 

Tentative race schedule / predbežný program pretekov:

Saturday, 5.  5. 

  9,00 -  registration / registrácia pretekárov

10,00 – breefing / rozprava

10,30 –  race track investigation / oboznámenie sa s traťou

11,30 – start all categories / štart všetkých kategórii

14,00 – possibility of the second moto in some categories / možnosť druhej rozjazdy u niektorých kategórii

16,00 – award ceremony and prize giving / vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

 

Information / informácie - Contacts / Kontakty:

Slovak, English, German, Russian – Miroslav Jalč,  szvs@pronet.sk,  mobil: +421 903435653

Slovak, German, English, - Andreas Kubatzki, andreas@lpaxis.sk, mobil: +421 903 700 955

 

Place of the race / miesto pretekov:  Šamorín, Čilistov, Danube bank near  Hotel Kormorán / Šamorín, Čilistov, breh Dunaja pri Hoteli Kormorán.

How to find the place / Ako nájdete miesto pretekov: From Bratislava direction Šamorín, Komárno, in town Šamorín follow right directin to Hotel Kormorán / Z Bratislavy smer Šamorín, Komárno, v meste Šamorín sledujte smer doprava k Hotelu Kormorán.

 

Paddock / Depo:   GPS: N 48 00.477,  E 17 18.369

 

Accomodation possibilities / Možnosti ubytovania:

Hotel Kormorán, Šamorín-Čilistov  (www.hotelkormoran.sk)

Hotel Arena, Šamorín (www.hotelarena.sk) some 3 km from race site / asi 3 km od miesta pretekov

Penzión Lindtner, Šamorín-Čilistov (http://www.lindtner.sk) , cca 300m od depa pretekov

Hotel Samaria, Šamorín (www.samariahotel.sk)