Slovak Jet Sports Boating Association (SKJSBA)

Slovenské združenie vodných skútrov (SZVS)

International  Hydrocross Tour 2011 Slovak Championship

Medzinárodne preteky na vodných skútroch 2011

Majstrovstvá Slovenska

Round  5 (5. kolo)

 

10. -  11. 9. 2011

Bratislava, lake (jazero) Zlaté Piesky

 

Categories /Kategórie :

 

Ski Stock Beginner             (Driver without racing experience, did not race last year, PWC Stock)

Stojka sériová nováčik    (jazdec bez pretekových skúseností ktorý v minulom roku nepretekal, skúter sériový)

Runabout Stock Beginner (Driver without racing experience, did not race last year, PWC Stock)

Sedačka sériova nováčik     (jazdec  bez pretekových skúsenosti, skúter sériovy)

 

Ski Stock Stojka sériova

Ski Open Skuter stojka  upravená v kategórii Open

Runabout Stock Skúter sedačka sériova

Runabout GP  Skúter sedačka upravená v kategórii GP

Runabout NA Spec. (RA 2T and 4T NA, Skúter sedačka 2-takt úprava limited a 4-takt nepreplňovaný úprava sériova)

 

 

Race fee 35 EUR / Category/Round - Štartovné 35,- EUR / kategória / kolo

Additional category fee only 25 EUR – ďalšia kategória len 25 EUR

 

Tentative race schedule / predbežný program pretekov:

Friday,  9. 9./ Piatok  9. 9.  

15.00-19.00 registration / registrácia pretekárov

No free training, water closed / žiaden voľný tréning, voda uzavretá

Wakeboarding and waterskiing in the cable park till 6 PM

 

Saturday, 10. 9. 5th  round of tjhe Championship / Sobota 10. 9. piate kolo Majstrovstiev

8.30 - 10.00         Registration / registrácia pretekárov

10.00                     Ridersmeeting (mandatory) / Porada pretekárov (povinná)

10.20 – 10.50       Official training Ski / Oficiálny tréning stojky

11.00 – 11.30       Official training RA  / Oficiálny tréning sedačky

12.00 – 14.30  1. motos all categories (1. rozjazdy všetkych kategórii)

15.00 – 17.30 2. motos all categories (2. rozjazdy všetkych kategórii)

18.30                     Dinner  / večera

 

Sunday, 11. 9.  / Nedeľa 11. 9.  

  8.30-9.00       Registration / registrácia pretekárov

  9.00                 Ridersmeeting (mandatory) / porada pretekárov (povinná)

  9.30 – 12.30  Jetbattle  Face to Face Race / Jet Battle preteky jeden proti jednemu

12.30 – 13.00   Lunch Break (prestávka na obed)

13.00 – 15.30  Jetbattle Semifinals+Finals / Jetbattle semifinálové a finálove jazdy         

16.30                Winners ceremony and prize giving IHT 2011 and Jetbattle, /
  vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien pre IHT 2011 a Jetbattle

 

Information / informácie - Contacts / Kontakty:

Slovak,English,German,Russian – Miroslav Jalč,  szvs@pronet.sk
mobil: +421 903435653

Slovak,German,English - Andreas Kubatzki, andreas@lpaxis.sk
mobil: +421 903 700 955

 

Place of the race / miesto pretekov:  Bratislava, Lake Zlate piesky,
in the area of water ski lift
(cable park) beside the road to Senec (Senecka cesta).  

Bratislava, jazero Zlaté piesky, v areáli vodného lyžiarskeho vleku pri Seneckej ceste.

How to find the place: From the south, north and west on motorway D1 direction Trnava, Piešťany, Žilina exit Vajnory, Zlaté piesky, direction back to the town,  
turn  left to Zlate piesky, in front of main entrance go back direction out of the town(U-turn), entrance to race site right at restaurant Vodnik  
(follow signs „Jet Ski“). It is more simlpe to drive through town (or exit „Trnavka“),
to Galvaniho street and than right to Roznavska, direction Zilina.
GPS of the entrance: 48°11'21.56"N, 17°11'22.68"E.

Ako nájdete miesto pretekov: Z Bratislavy z juhu, severu a západu po obchvate smer
Trnava, Piešťany, Žilina výjazd Vajnory, Zlaté piesky, smer späť do mesta,
odbočiť doľava na Zlaté piesky a pred hlavným vchodom späť smerom von z mesta,
vchod do miesta pretekov vpravo pri reštaurácii  Vodník. (Sledujte značenie „Jet Ski“).
Jednoduchšie je pri jazde cez mesto pri výjazde pri Zlatých pieskoch odbočiť doprava do areálu pretekov. (pri reštaurácii Vodník).

 

Paddock / Depo:   GPS: N 48°11.368´  E 17° 11.530

 

 

Accomodation possibilities / Možnosti ubytovania:

At race site / na mieste preteku:

Autocamp Zlate piesky, Senecka cest 2, 821 04 Bratislava,

www.intercamp.sk

e-mail: kempi@netax.sk